• Cradle to Cradle

    Cradle to Cradle

Duurzaamheid in de praktijk

Informatie video over biomassa in NL

Cradle to Cradle: van duurzaamheid in hout naar duurzame energie uit biomassa.

Het principe Cradle to Cradle (C2C) komt voort uit de een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en ondernemen.  Het uitgangspunt is eenvoudig: afval is voedsel. Materialen worden na een leven in het ene product ingezet als materiaal in een ander product. Hergebruik en herbewerking staan hierin centraal.

Met de toepassing van het principe Cradle to Cradle wordt industrieel gebruik van materialen in lijn gebracht met ons ecosysteem. Voor de houtindustrie betekent dit kort gezegd dat hout een hoogwaardige waarde heeft ingezet als constructie materiaal, voor de productie van papier, etc.

Houtafval kan worden verwerkt  tot biomassa. Deze kan vervolgens als brandstof gebruikt worden, waarna de CO2 uitstoot onze bomen weer voedt en zo nieuw hout aangroeit. Op deze manier leveren onze bossen biomassa voor duurzame energie. En daarmee helpen we de klimaatdoelstellingen te bereiken die voorziet in het stimuleren van gebruik van niet-fossiele energie.

Rond het gebruik van biomassa bestaan nog steeds de nodige misverstanden. Zo wordt gedacht dat bomen alleen gekapt zouden worden om als brandstof gebuikt te worden. Dit is zeker niet het geval; bij de inzet van biomassa komt veel meer kijken. Hiertoe heeft onze branche vereniging, samen met het Ministerie van Economische Zaken een informatieve videofilm uitgebracht.

Boomrooierij Weijtmans is een leverancier van biomassa. Daarnaast probeert de onderneming duurzaamheid mede als ondernemingsdoel door te voeren in haar bedrijfsvoering. Zo kijken wij ook kritisch naar het reduceren van Co2 uitstoot. Hiermee garanderen we een duurzame omgeving waar toekomstige generaties hun voordeel mee kunnen doen en onze natuur het respect krijgt dat zij verdient.

Meer weten? Download de volgende documenten:
Persbericht AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) PDF
Boekje "Goed nieuws over Biomassa in Nederland" PDF

Bel: 013 - 511 14 83

Online offerte aanvragen

Online offerte aanvragen

BOOMROOIERIJ WEIJTMANS B.V.
Kreitenmolenstraat 175
5071 BD Udenhout

Algemene voorwaarden

Download bedrijfsbrochure