• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Boomrooierij Weijtmans is in mei 2014 gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder.

De CO2 footprint bepalen we nu al drie jaar te weten vanaf 2012. In 2012 bedroeg de gemeten CO2 uitstoot 982 ton, in 2013 1332 ton terwijl deze in 2014 1636 ton bedroeg, dit lijkt een gigantische stijging. Ten aanzien van 2013 is de bedrijfsomzet met 33% gestegen en is het aantal materieelstukken hierdoor sterk toegenomen om deze groei te kunnen realiseren.

Ten aanzien van het gas en elektriciteitsgebruik is er door het bedrijf ten opzichte van 2012 de navolgende besparing gedaan;

  • In het jaar 2012 11,59 ton CO2 uitstoot voor gas en elektriciteitsgebruik.
  • In het jaar 2013 10,70 ton CO2 uitstoot voor gas en elektriciteitsgebruik.
  • In het jaar 2014 1,96 ton CO2 uitstoot voor gas en elektriciteitsgebruik.

Om de uitstoot, ondanks de groei van het bedrijf, te blijven beperken heeft de directie ten aanzien van de CO2 uitstoot het navolgende beleid vastgesteld;

Boomrooierij Weijtmans blijft zich inzetten voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van groen werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Boomrooierij Weijtmans zet zich in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij haar leveranciers te verminderen.

Om dit te  bereiken is het noodzakelijk dat Boomrooierij Weijtmans:

  • inzicht heeft in haar energieverbruik;
  • beschikt over kwantitatieve CO2-reductiedoelstellingen voor de eigen organisatie;
  • intern en extern communiceert over haar CO2-footprint en reductiedoelstelling(-en);
  • actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of erbuiten.

Verder heeft Boomrooierij Weijtmans zich aangesloten bij de Energie Coöporatie Udenhout om ook hier hun steentje bij te dragen omtrent de reductie van CO2 Daar de uitstoot van CO2 een duidelijk negatief effect op het klimaat heeft en daarmee op de wereld waarin wij leven, heeft Boomrooierij Weijtmans de ambitie om op termijn trapsgewijs de CO2-Prestatieladder te beklimmen en daarmee actief deel te nemen aan de reductie van CO2 uitstoot.

Bel: 013 - 511 14 83

Online offerte aanvragen

Online offerte aanvragen

BOOMROOIERIJ WEIJTMANS B.V.
Kreitenmolenstraat 175
5071 BD Udenhout

Algemene voorwaarden

Download bedrijfsbrochure