• Bomen rooien Beesel

    Bomen rooien Beesel

Bomen Rooien - Kasteel Nieuwenbroek te Beesel

Augustus 2013 heeft boomrooierij Weijtmans een aantal eikenbomen gerooid bij kasteel Nieuwenbroek in Beesel.
De heer Jan Geerlings heeft de werkzaamheden vastgelegd en een deel van de geschiedenis van deze oude bomen beschreven.
Zijn verhaal kunt u hieronder lezen: 

Eikenbomen rooien in Beesel - Sporen van de oorlog.

Op 28 en 29 augustus 2013 zijn er 17 eikenbomen gekapt langs de gracht van kasteel Nieuwenbroeck in Beesel. In de loop van de jaren waren al enkele eikenbomen geveld omdat ze in een slechte staat verkeerden en daarom een gevaar voor voorbijgangers vormden. Nadat recent weer zware takken afgebroken waren bleken meerdere bomen in een slechte conditie te zijn en daarom was er een kapvergunning verleend voor de resterende 17 eikenbomen. Een gespecialiseerd bomenrooibedrijf uit Udenhout (Noord Brabant) had de klus in twee dagen geklaard.

Nadat de bomen geveld waren viel het meteen op dat vrijwel alle stammen merkwaardige blauwe plekken vertoonden die zichtbaar waren op de zaagsnede. De bomenrooiers wisten te vertellen dat dit kwam door granaatscherven uit de tweede wereldoorlog. Ze maakten dat wel vaker mee, maar zo erg als hier hadden ze nog nooit gezien. De bomen zijn door deze oorlogsschade geheel waardeloos geworden en zouden alleen nog geschikt zijn voor brandhout. Normaal brengen eikenbomen van deze omvang veel geld op. De granaatscherven binnen in de bomen roesten en door de looistoffen in het eikenhout wordt deze roest opgelost en vervolgens meegevoerd met de sapstromen en het verspreid zich dan door de gehele stam tot in de takken. De baan die deze sapstroom volgt wordt dan blauw gekleurd en gaat ook snel rotten.

De blauwe vlekken op de dwarsdoorsnede.
De blauwe vlekken op de dwarsdoorsnede.
Deze boom zag er aan de buitenkant nog goed uit, maar van binnen was er een gat waardoor je door de gehele stam weer naar buiten kon kijken.
Deze boom zag er aan de buitenkant nog goed uit, maar van binnen was er een gat waardoor je door de gehele stam weer naar buiten kon kijken.

Volgens de bomenrooiers zouden de granaatscherven afkomstig zijn van de Duitsers en ze grapten dat er misschien nog schadevergoeding te verhalen zou zijn bij onze oosterburen. Maar de oudere Beeselse mensen weten dat de granaten afkomstig waren van het Engelse leger dat aan het einde van de oorlog van over de Maas ons Beesel, waar de Duitsers zaten, beschoot. De Beeselse bevolking is toen ook geëvacueerd vanwege het oorlogsgeweld. Vele Beeselse huizen uit die tijd dragen nog altijd de sporen van granaatscherven. Gezien de sporen die de eikenbomen nu prijsgeven moeten er veel granaten in de buurt van het kasteel terecht gekomen zijn.

Er rest nog de vraag om de ouderdom van de bomen te bepalen; dat kan bij een gevelde boom natuurlijk heel eenvoudig door de jaarringen te tellen. De zaagsnede is wel niet helemaal glad waardoor het toch een beetje lastig is om de ringen goed te kunnen onderscheiden. Na het tellen van de jaarringen bij 4 bomen was de uitslag: 138, 142, 135, 138. We kunnen dus stellen dat de bomen ca. 140 jaar oud waren. Neem aan dat de jonge boompjes bij het planten 6 jaar waren, dan betekent het dus dat deze bomen rond het jaar 1867 zijn geplant.

Om een beter inzicht te krijgen welke tijd dat was, hier enkele belangrijke gebeurtenissen in de wereld uit het jaar 1867:
(bron: www.beleven.org/vandaagdedag/jaaroverzicht/1867)

17-02: Het Suezkanaal (tussen Middellandse zee en Rode zee) wordt geopend voor de scheepvaart.

20-06: Het eigendomsrecht op Alaska gaat over van Rusland op de Verenigde Staten. Enige tijd later blijkt de bodem zeer rijk aan grondstoffen. Op 3 januari 1959 wordt Alaska de 49ste staat van de VS.

14-07: Alfred Nobel geeft de eerste demonstratie van zijn uitvinding: het dynamiet.

09-09: Het groothertogdom Luxemburg wordt onafhankelijk van België.

07-11: Geboortedag van Marie Curie, Frans natuur- en scheikundige. Pionierster op het gebied van radioactiviteit. Nobelprijs voor de natuurkunde 1934.

(door: Jan Geerlings, Mgr. Theelenstraat 18 Beesel. Datum: 29-8-2013)

Bel: 013 - 511 14 83

Online offerte aanvragen

Online offerte aanvragen

BOOMROOIERIJ WEIJTMANS B.V.
Kreitenmolenstraat 175
5071 BD Udenhout

Algemene voorwaarden

Download bedrijfsbrochure