• Foto's

  Foto's

Foto impressies van enkele van onze projecten

Rooien, ruimen, frezen van 500 populieren in de gemeente Beuningen

Uitgevoerd maart 2016

Opdracht:
Rooien, ruimen, frezen van 500 populieren in de gemeente Beuningen. Aansluitend vullen en planten nieuwe bomen.

 • Meer foto's ...


Valkenburg, Limburg - Rooien van bomen

Uitgevoerd maart 2016


Almere – 19 kilometer geluidsscherm plaatsen – opdrachtgever BAM Rail

Uitgevoerd fase 1 winter 2015. 

Opdracht:
Verwijderen bomen en begroeiing op terrein Prorail en werkterrein BAM rail een en ander in het bijzijn van een veiligheidsman in verband met werken nabij het spoor en inzet van verkeersregelaars voor het begeleiden van de weggebruikers.

 • Meer foto's ...


John F. Kennedylaan te Eindhoven - opdrachtgever gemeente Eindhoven

Uitgevoerd winter 2015

Opdracht:
Dunnen van een geluidssingel ten behoeve van het duurzaam instand houden van de overblijvende bomen en het ontwikkelen van een goede struiklaag. Het takhout is verwerkt in takkenrillen en takkenhopen als schuilgelegenheid voor fauna. Boomrooierij Weijtmans heeft de verkeersvoorzieningen geregeld en afgestemd met de diverse belanghebbende zoals gemeente Eindhoven en Rijkswaterstaat.

 • Meer foto's ...

   


Veldmaarschalk Montgommerylaan te Eindhoven - opdrachtgever gemeente Eindhoven

Uitgevoerd winter 2015

Opdracht:
Rooien van 85 eiken en onderbegroeiing inclusief het toepassen van de benodigde verkeersvoorzieningen.

 • Meer foto's

  Meer foto's

   


Snoeien van een gleditsia in een particuliere tuin

Uitgevoerd juni 2015

Opdracht:
Veiligstellen van een grote christusdoorn (Gleditsia triacanthos) in een particuliere tuin. Na een harde wind gecombineerd met regen zijn 2 gesteltakken van de boom gescheurd. De opdrachtgever wilde de boom graag laten staan met behoud van de huidige kroon. Boomrooierij Weijtmans heeft de betreffende takken uitgelicht en 1 tak verankerd. Tevens zijn de gevaarlijke afgestorven takken uit de kroon gesnoeid en is de kroon rondom wat uitgelicht om breuk in de toekomst te voorkomen. De door de opdrachtgever aangebrachte touwen rondom de breuk zijn na de snoei verwijderd.

 • Meer fotos

  Meer fotos

   


Verwijderen van enkele afgestorven of conditioneel slechte eiken op een particulier landgoed.

 • Meer foto's ...


Breda – rooien van een populieren bos op industrieterrein Hazeldonk – opdrachtgever gemeente Breda.

Uitgevoerd oktober 2013

Opdracht:
Boven- en ondergronds verwijderen van een populieren bos inclusief het afvoeren van alle vrijkomende materialen.

Bijkomende werkzaamheden zijn:

 • inventariseren en registreren in het kader van de flora- en faunawet
 • plaatsen benodigde verkeersvoorzieningen aanvragen en beoordelen van de klic- meldingen
 • graven van proefsleuven ten behoeve van het lokaliseren van de kabels en leidingen
 • Meer foto's ...

  Meer foto's ...


Breda - centrum


Eindhoven - rooien populieren

 • Meer foto's

  Meer foto's

   

   


Dordrecht - dunning populieren

 • Meer foto's ...

  Meer foto's ...

   


Milieustraat

Verwerking van groenafval in onze milieustraat.

Bel: 013 - 511 14 83

Online offerte aanvragen

Online offerte aanvragen

BOOMROOIERIJ WEIJTMANS B.V.
Kreitenmolenstraat 175
5071 BD Udenhout

Algemene voorwaarden

Download bedrijfsbrochure